Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Alger elsker alge-guf… (MB - 1a2)

Opgaven

Langs Djurslands kyster og i Vigene oplever vi en gang imellem at der i løbet af sensommeren opstår en opblomstring af alger som følge af ”godt” vejr.

En situation der i værste fald kan betyde iltsvind visse steder på havbunden. Denne lille forsøgsopstilling skal afsløre sammenhæng mellem mængden af næringsstoffer og opblomstring af alger.

Sådan gør du

 

Hvor kan aktiviteten foregå:

Ved kysten hentes ”rent” havvand ellers på skolen 

Konstruer evt. et skema/ til jeres observationer. 

 

Ved kysten:

 Hentes ”rent” havvand. Kan gøres i forbindelse med andre aktiviteter ved stranden ex. Små alger - stor betydning. 
På skolen:

Mængden af alger er afhængig af tilstedeværelsen af mængden af alge-guf (næringsstoffer). Algen er en primitiv plante, som stiller samme krav som vores stueplanter: Lys og gødning. Som gødning kan anvendes blomstergødning i form af piller eller flydende.

Glassene rengøres og fyldes med ”rent” havvand.

Der opstilles en forsøgsrække af glas med forskellig mængde af alge-guf.

Glas 1: ”rent” havvand - glas 2: 1 pille/dråbe - glas 3: 2 piller/dråber - glas 4: 4 piller/dråber - glas 5: 8 piller/dråber - glas 6: 16 piller/dråber.

Glassene mærkes omhyggeligt med hvor meget plantegødning der er i hver og stilles i en lys vindueskarm.

Glassene iagttages over tid. En gang om ugen beskrives og iagttages algevæksten og man ser om man kan læse en avis gennem algesuppen i glassene. Forsøget kan udvides ved at variere mængden af lys.

Noter i skema eller registrer med digitalfoto.

 

Lad evt. eleverne studere algerne fra vandet i mikroskop.
Fra glassene med alger suges et par dråber vand op med en pipette. En vanddråbe lægges på et objektglas og dækkes med et dækglas. Kik på prøven i mikroskopet. Start med den mindste forstørrelse. Når du har fundet algerne kan du øge forstørrelsen til 100x og 400x.

 

Kig på mængden af alger fra de forskellige glas i mikroskopet.

 

Noter i skema eller registrer med digitalfoto.

 

Diskuter sammenhængen mellem mængden af alge-guf (næringsstoffer) og mængden af alger.

 

Brug øvelsen til at diskutere algernes betydning i en større sammenhæng, såsom økosystem og fødekæde.

 

I de ældre klasser kan algerne relateres til sensommerens algeopblomstringer i vores vige, betydning af springlag, iltsvind  og menneskers udledning af næringsstoffer til vandmiljøet.

 

 

 

Årstid

Maj – oktobe

Tidsforbrug

1 time plus efterbehandling

Forberedelse

Forberedelse:
Find et egnet sted at hente ”rent” havvand.
I skal bruge:

 

•store genbrugsglas med låg


•dunk til rent havvand, til laboratorieforsøget


•en pose med blomstergødning i pilleform


•mærkater og tusch


•kamera evt. mobiltelefon med kamera


•objektglas


•dækglas


•mikroskoper


•pipetter


 
•et ugeblad eller gammel avis med masser af tekst

 

Kan suppleres med opgaver

Små alger – stor betydning

Aktivitet

  • Bevægelse
  • Ude

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Indskoling
  • Mellemtrin

Skolefag

  • Natur og teknologi

Læringsmål:

at eleven:

- erkender algers eksistens og vurdere deres betydning i økosystemet

- ser sammenhæng mellem næringsstoffer og mængden af alger

- kan udføre en enkel forsøgsopstilling, vurdere resultatet og relatere det til naturen

- øger forståelsen for at ”standardisere” metoder for forsøg

 

Besøgssteder

Langs Djurslands kyster og i Vigene.

Baggrundsviden

 

Baggrund til læreren:
Danmarks Natur, bd. 3, Havet, Politikkens Forlag
Havets planktonalger, Hansen – Per Juel, Larsen – Jan C. G., Natur og Museum 1989