På tur i naturen (JR-06)

Opgaven

Eleverne præsenteres for forskellige formidlingsformer og indhold og skal derefter planlægge deres egen tur.

De skal ud fra et givent publikum, f.eks. deres klassekammerater eller familie udvælge rute, transportform og indhold.

Dette undervisningsforløb er en del af Nationalpark Mols Bjerges Junior ranger-uddannelse, hvor eleverne skal arbejde med natur, landskabskultur, friluftsliv, at guide i naturen og meget andet.

Uddannelsen er for folkeskolens 7.-9. klasse, og skolerne kan oprette ”Junior ranger” som valgfag i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge.

Forbilledet er det koncept, som er lavet i den europæiske sammenslutning af nationalparker, Europarc.

Når eleverne har deltaget i alle forløbene, skal de tage en slags eksamen, hvorved de officielt bliver junior rangers. Der er desuden en årlig camp et sted i Europa, hvor junior rangers fra hele Europa mødes.

Sådan gør du

Eleverne tages med til et godt formidlersted, f.eks Mols Bjerge. 

Lav evt. en aftale med en naturvejleder og tag eleverne med på en lille tur. Snak om hvad, der gør en god formidling: retorik, indhold, fysiske krav, der passer til publikum osv.

Herefter sklal eleverne i mindre grupper planlægge deres egen tur på 15 -20 minutter til et givent publikum.

Grupperne kan som evaluering deltage på hinandens ture.

Årstid

Hele året

Tidsforbrug

3-6 timer

Forberedelse

Find et egnet sted

Lav evt. en aftale med en naturvejleder.

 

Kan suppleres med opgaver

Opgaven er en i rækken af forløbene i Junior Ranger uddannelsen.

De øvrige Junior Ranger-opgaver kan med fordel gennemføres først.

 

Aktivitet

  • Bevægelse
  • Ude

Opgavetema

  • Menneskets liv i nationalparken nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Udskoling
  • Junior Ranger

Skolefag

  • Biologi
  • Geografi
  • Historie
  • Idræt
  • Understøttende undervisning

Baggrundsviden

https://nationalparkmolsbjerge.dk