Førstehjælp i naturen (JR-01-2018)

Opgaven

Dette undervisningsforløb er en del af Nationalpark Mols Bjerges Junior ranger-uddannelse, hvor eleverne skal arbejde med natur, landskabskultur, friluftsliv, at guide i naturen og meget andet.
Uddannelsen er for folkeskolens 7.-9. klasse, og skolerne kan oprette ”Junior ranger” som valgfag i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge.
Forbilledet er det koncept, som er lavet i den europæiske sammenslutning af nationalparker, Europarc.
Når eleverne har deltaget i alle forløbene, skal de tage en slags eksamen, hvorved de officielt bliver junior rangers. Der er desuden en årlig camp et sted i Europa, hvor junior rangers fra hele Europa mødes.

Sådan gør du

I samarbejde med førstehjælpsinstruktør planlægges undervisningen og de cases, som eleverne skal deltage i. 

Temaer for undervisningen:
-       Førstehjælpens 4 hovedpunkter
-       Livredende førstehjælp A(airways) B(breathing) C(circulation)
-       Chain of survival
-       APP´s: 112 og Hjertestarter
-       Kuldepåvirkning
-       Blødninger
-       Forbræninger
-       Ulykke forårsaget af dyr (insekter, hugorm, hunde, heste, køer)
-       m.m.

Årstid

Alle årstider

Tidsforbrug

6 timer

Forberedelse

Kontakt og lav aftaler med førstehjælpsinstruktør

Kan suppleres med opgaver

Alle Junior ranger opgaver

Aktivitet

  • Bevægelse
  • Ude

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Udskoling
  • Junior Ranger

Skolefag

  • Understøttende undervisning

Baggrundsviden

https://vimeo.com/channels/334979