Myreliv (2019FS-14)

Opgaven

Forløbet ”Myreliv” handler om fortællinger og lege, der giver indsigt og forståelse for myrens opbygning, forvandling og livsbetingelser. Eleverne får mulighed for indlevelse i skovmyrens sociale liv og samfund, dvs. hvor både arbejdere, dronninger og hanner hjælper hinanden

Sådan gør du

Børnene skal forvandles til en myre ved, at de har følehorn på hovedet, får malet små myrer på kinderne og udfører legene i bare fødder, så de mærker skovbunden.

Fortællingerne handler om en myretue med én dronning. Derfor er det fint, hvis alle børn som udgangspunkt er arbejdere, og at der laves et ekstra sæt følehorn til dronningemyren.

I et myresamfund er de fleste myrer arbejdere, og i nogle myretuer er der få hanner og én dronning som fx hos de store skovmyrer. Hannerne lever kun i nogle få uger. I andre myretuer kan der være 50-100 dronninger, som fx hos de små røde skovmyrer.

Arbejdermyren

Myrernes antenner eller følehorn kan laves af et bånd af bølgepap på ca. 5 cm i bredden rundt om hovedet, hvor der klipses sugerør i som antenner. Myrens antenner har et lille knæk, så knækket på sugerøret skal være øverst på båndet. Yderst på sugerørene kan der sættes vandballoner (uden indhold) fast med tape.

Dronningemyren

Lav et bånd af karton med antenner, som kan justeres med papirclips. Brug to ens farvede sugerør markeret vandballoner, så de skiller sig ud på farven fra arbejdermyrernes følehorn.

 

2. Gennemførelse:
Fortællinger om myreliv

Find et sted i naturen hvor I hører fortællinger om myrer, brug arbejdsark: ”Myreliv”. Lad børnene ligge i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden med deres følehorn på, med myrer tegnet på kinden og bare fødder.

Find myrer i naturen

Gå på jagt efter myrer, myretuer og myrebo i naturen. Se om I ved hjælp af håndbøger kan finde ud af hvad det er for myrer

Iagttag myrerne og deres adfærd. Skovmyrerne går til angreb, mens en Herkulesmyre vil stikke af. Hent forslag til fortællinger og aktiviteter om ”Den røde skovmyre”.

Husk at være god mod myrebo og tuer. Det er imponerende bygningsværker, som er levested for mange insekter. Insekter, der er et vigtigt led i fødekæden og derfor fødekilde for mange dyr. Husk altid at respektere dyrene og deres levesteder.


Smag en myre

Hvis børnene har mod på det, så bid en myre over i munden. En myre smager af citronsyre, og der sker ikke noget ved at spise en myre. Det er en sjov og sikkert grænseoverskridende oplevelse for børnene. Bagkroppen smager bedst.

Byg jeres egen myretue

Har I set myrerne slæbe mad og byggematerialer til myretuen? Hvor hurtigt kan I selv bygge en børnemyretue?

I aftaler et sted, I synes er godt til jeres myretue. Børnene kravler på alle fire og skal nu på jagt efter byggematerialer til tuen. Hver gang børnene har fundet en gren, kravler de tilbage til jeres tue og bygger den på tuen. Der kan bygges i flere dage.

Myrerne går helst samme vej igen og igen. Undersøg hvor de rigtige myrer går hen. Myrerbørnene kan også kravle samme vej ud og hjem i en lang kolonne.

Efter legen kan I snakke om, hvad det er godt at bygge med, hvor meget børnene kunne slæbe, og hvor meget I kan se, myrerne slæber til deres tue.

 

Årstid

Forår, sommer, efterår

Tidsforbrug

2-4 timer

Forberedelse

Materialer:

Myrerens følehorn: Bølgepap, klipsmaskine, sugerør, saks, tape, vandballoner og evt. karton til dronningemyreren så hun adskiller sig fra arbejdermyrerne.
Mobiltelefon/stopur til at tage tid til fangelegen: Sværmende myrer
Forslag til opslagsbøger om myrer: 
Små dyr i skoven, af bl.a. Jacob Sunesen, Gyldendal.
De små dyrs verden, af Jacob Sunesen, Gyldendal
Myrer, af Bent Jørgensen, Gyldendal uddannelse

Hvis du vil være sikker på at finde myretuer på lokaliteten, så kan det være en god ide at tjekke det i forvejen.

Aktivitet

  • Ude

Børnehave

  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen og naturfænomener

Opgavetema

  • Det vilde liv

Mål børnehaveklasse

  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Naturfaglige fænomener

Mål 1.-10. klasse

Skole

  • Indskoling
  • Før skole

Skolefag

  • Natur og teknologi
  • Understøttende undervisning