Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nationalparkens Krible Krable land (2017FS - 5)

Opgaven

I tager afsted på tur til et af de områder i nationalparken, der rummer mange krible krable dyr. Det kan være en eng fx i Følle Bund eller ved Ebeltoft eller Femmøller, hvor der er højt græs og mange vilde blomster, så der flyver mange insekter som fx sommerfugle rundt. Det kan også være et af de mange skovområder, hvor der ligger sten og døde træstammer eller måske et lille vandhul fx i Hestehaveskoven ved Kalø, på Skovbjerg i Mols Bjerge, ved Stubbe Sø, Ørnbjerg Mølle, Tremosegård vandhullet, i skoven ved Basballe eller i Tolløkke eller Ahl Hage skoven ved Ebeltoft. På overdrevene i Mols Bjerge findes der på de tørre og varme sandbakker en stor mangfoldighed af insekter, og på strandengene ved Kalø Slotsruin, hvor kreaturerne græsser, findes masser af møgbiller og andre insekter i kokasserne.

Når I er kommet ud til jeres lokalitet, skal I bruge noget af det udstyr, I har med, til at indfange og undersøge og gerne artsbestemme de små dyr.

 

Eksempler på læringsmål

Naturfaglige fænomener

Børnene kan finde og indsamle små dyr uden at skade dyrene.

Børnene ved, at der findes mange forskellige små dyr.

Børnene kan inddele de små dyr i forskellige grupper.

Børnene ved, hvordan man inddeler små dyr i forskellige grupper ved at tælle dyrenes ben.

De kan genkende og tegne mindst et af de små dyr .

De kender navnet på mindst et af de dyr der er tegnet.

Sprog

Børnene kan skifte mellem at tale og lytte til andre.

Børnene kan lytte og forstå, hvad de andre siger.

Krop og bevægelse

Børnene kan indgå i en fælles opgave med at finde og undersøge små dyr.

Børnene ved, hvordan man samarbejder med andre om at finde og undersøge smådyr.

 

Sådan gør du

Børnene indsamler og undersøger smådyr. De beskriver og tegner dyrene og lærer at bruge forskelligt udstyr som lup og observationsbakker mv. Børnene introduceres for plancher med tegninger af dyrene.

De lærer hvor, og hvordan man fanger og indsamler små dyr som insekter, edderkopper, orme mv. De lærer at behandle dyrene forsigtigt og med respekt, så de efter undersøgelserne kan slippes levende fri igen.

Under aktiviteten arbejder børnene i små grupper, som i fællesskab indsamler og undersøger dyrene og bestemmer, hvilke dyr de har fundet.

De ser, hvor hurtigt de små dyr kan bevæge sig på ”kriblekrablebanen”, som er en plastdug med en cirkel.

Børnene kan også prøve at bevæge sig som nogle af dyrene.

De ældste af børnene kan vælge et dyr, som de tegner med fokus på hoved, krop, antal ben og farve.

Til sidst i forløbet får hver gruppe mulighed for at fortælle om deres dyr.

Grupperne fortæller om, hvad dyret hedder, hvor de fandt det, hvor mange ben det har, hvordan det bevæger sig, hvor hurtigt det kan gå mv.

 

Årstid

April - oktober.

Tidsforbrug

2 timer.

Forberedelse

Lån en krible krable rygsæk eller den store krible krable kasse på Karpenhøj Naturcenter.

Kig på krible krable dyrene på nettet eller i opslagsbøger. Snak om, hvor de små dyr lever henne. Syng krible krable sange. Leg sanglege.

 

Kan suppleres med opgaver

Fang edderkoppespind på sort pap. Brug en stemmegaffel til at slå tonen an med, og lok edderkoppen ud af sit spind.

Lav kreative aktiviteter med hobbymaterialer som fx ler og naturmaterialer, og lav edderkopper, snegle, spind mv.

 

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Ude

Børnehave

 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Naturen og naturfænomener
 • Sprog

Opgavetema

 • Det vilde liv

Mål børnehaveklasse

 • Naturfaglige fænomener
 • Sprog

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Indskoling
 • Før skole

Skolefag

 • Natur og teknologi

Besøgssteder